Preservació del sòl a les vinyes amb agricultura i tecnologia regenerativa

Concepte

Hi ha un consens global que la mitigació del canvi climàtic es pot fer mitjançant a col·lectiu desplaçar cap a Agricultura Regenerativa Evidenciada, considerat com el futur de l'agricultura. Aquesta estratègia reduiria dràsticament les emissions de CO2, eliminaria l'ús de fertilitzants i pesticides, reduiria el consum d'energia i preservaria el sòl.

Un canvi cap a Agricultura Regenerativa Evidenciada només és possible quan tots els agricultors de la comunitat adoptar les normes i compartir múltiples riscos associats a la transició. Això requereix una coordinació sense precedents entre científics, proveïdors de tecnologia i agricultors.

Pràctiques Agrícoles Regeneratives

L'agricultura regenerativa és un enfocament de l'agricultura que treballa per restaurar la salut del sòl minimitzant l'ús de fertilitzants químics i pesticides. Aquestes pràctiques i solucions ajuden a garantir que les vinyes siguin saludables i productives durant anys.

Algunes de les pràctiques bàsiques inclouen:

  1. Gestió de cultius de coberta: Els cultius de cobertura es poden utilitzar per afegir matèria orgànica al sòl, reduir l'erosió i millorar l'estructura del sòl. La tecnologia com ara el mapatge GPS i la sembra de precisió es pot utilitzar per optimitzar la plantació i la gestió de cultius de cobertura.
  2. Sistemes de compostatge i vermicultura: Aquests sistemes es poden utilitzar per convertir els residus de la vinya i altres materials orgànics en compost i vermicompost rics en nutrients, que es poden utilitzar per millorar la salut i la fertilitat del sòl.
  3. Reducció del conreu reduir la compactació del sòl implica minimitzar la quantitat de pertorbació del sòl que es produeix durant les operacions agrícoles. Això es pot aconseguir mitjançant una varietat de tècniques, com la plantació de cultius de cobertura, l'ús de mètodes de plantació reduït o sense conreu i la incorporació de rotacions de cultius.

Els cultius de cobertura ajuden a reduir l'erosió del sòl i afegeixen matèria orgànica al sòl, mentre que el compost pot ajudar a millorar la fertilitat del sòl i la vida microbiana. La reducció del conreu ajuda a prevenir la compactació del sòl i a millorar l'absorció d'aigua. En reduir la compactació del sòl, els agricultors poden millorar la permeabilitat del sòl i la retenció d'aigua, la qual cosa pot conduir a un millor creixement de les plantes i uns rendiments més elevats. A més, reduir el conreu també pot ajudar a reduir l'erosió i l'escorrentia, així com a millorar la biodiversitat i la fertilitat del sòl. A més, reduir el conreu també pot comportar un estalvi energètic, ja que requereix menys maquinària i menys passades sobre el camp. Això pot ajudar a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i reduir la petjada ambiental de les explotacions agrícoles.

Solucions tecnològiques

A més de les pràctiques agrícoles tradicionals, les vinyes també poden utilitzar tecnologies innovadores per ajudar a protegir el sòl.

Hi ha diverses solucions tecnològiques que poden ajudar a la implantació de pràctiques d'agricultura regenerativa a la vinya:

  1. Agricultura de precisió: Ús de tecnologies com la teledetecció i la cartografia GPS per controlar i gestionar les operacions de la vinya. Aquestes tecnologies ajuden els agricultors a recopilar dades sobre la qualitat del sòl, els patrons meteorològics i la salut dels cultius, que es poden utilitzar per optimitzar la plantació, la fertilització, el reg i la gestió de plagues.
  2. Sensors del sòl: Aquests sensors es poden col·locar al sòl de la vinya per mesurar la humitat, la temperatura i altres paràmetres que afecten la salut i el creixement de la vinya. Aquesta informació es pot utilitzar per optimitzar les pràctiques de reg i gestió de nutrients.
  3. Eines digitals per a la gestió de vinyes: aplicacions de programari que permeten als agricultors fer un seguiment i gestionar diversos aspectes de les operacions de la vinya, com ara el seguiment del rendiment, la gestió de plagues i la gestió laboral.
  4. Microbiologia permetre als agricultors entendre les interaccions complexes i dinàmiques entre les plantes, el sòl i els microbis. La metagenòmica es pot utilitzar per analitzar el microbioma del sòl i identificar microbis clau que tenen un paper en la salut i la fertilitat del sòl. Aquesta informació es pot utilitzar per informar pràctiques de gestió que promouen el creixement de microbis beneficiosos i suprimeixen els patògens. Aquests microbis es poden gestionar de manera selectiva per millorar la fertilitat del sòl i la salut de les plantes.

L'ús d'aquestes tecnologies pot ajudar els agricultors a produir raïm d'alta qualitat alhora que redueix la seva petjada mediambiental. Mitjançant l'ús de pràctiques d'agricultura regenerativa i tecnologies innovadores, les vinyes poden garantir que el seu sòl es mantingui saludable i productiu durant anys.

L'agricultura regenerativa no és una solució única, sinó un enfocament holístic que té en compte les condicions i característiques específiques de cada peça de terra individual. A diferència de l'agricultura tradicional, que sovint es basa en fertilitzants i pesticides sintètics, l'agricultura regenerativa se centra a restaurar i millorar els processos naturals que donen suport a la salut i la fertilitat del sòl.

Aquest enfocament és altament personalitzable, ja que té en compte els microclimes, la topografia i les característiques del sòl únics de cada tros de terra. Per exemple, a les regions àrides, l'agricultura regenerativa podria centrar-se en la conservació de l'aigua i la millora de l'estructura del sòl, mentre que a les regions amb pluges elevades, l'atenció podria centrar-se en reduir l'erosió del sòl i augmentar la matèria orgànica.

L'agricultura regenerativa és un enfocament flexible i adaptatiu que reconeix les condicions i característiques úniques d'un sòl particular. No és un protocol, però un camí amb molts components que s'han de personalitzar per satisfer les necessitats específiques de cada terreny.

L'agricultura regenerativa té el potencial de crear un sistema agrícola més sostenible i resilient que doni suport a sòls saludables, plantes sanes i comunitats sanes.

L'agricultura regenerativa reconeix que el sòl és un ecosistema viu i dinàmic, i que la salut del sòl i la salut de les plantes estan íntimament lligades. Com a tal, l'agricultura regenerativa se centra a crear un microbioma del sòl equilibrat i divers, que inclou una àmplia gamma de microorganismes que realitzen funcions crítiques com ara el cicle de nutrients, el control de plagues i la gestió de l'aigua.

 
 

Uneix-te a la comunitat i participa en l'intercanvi de coneixement com a productor, científic o proveïdor de tecnologia

Comparteix aquesta publicació

deixa una resposta

Gràcies per enviar el teu comentari!