Qui som

La velocitat i l'impacte del canvi climàtic no tenen precedents. Hi ha un consens global que la mitigació del canvi climàtic es pot fer a través d'un canvi cap Agricultura Regenerativa Evidenciada, considerat com el futur de l'agricultura. Aquesta estratègia reduiria dràsticament les emissions de CO2, eliminaria l'ús de fertilitzants i pesticides, reduiria el consum d'energia i preservaria el sòl.

Vin-Q és la comunitat de co-creació de viticultors que connecta productors, investigadors i proveïdors de tecnologia en una comunitat de coneixement compartida única que facilita i accelera el pas cap a un canvi regeneratiu en l'agricultura.

Vin-Q té com a objectiu iniciar la transició global cap a l'agricultura regenerativa mitjançant una acció col·lectiva de recerca distribuïda

Mitjançant l'acció col·lectiva en ciència descentralitzada, permet a la comunitat analitzar dades de múltiples fonts i crear serveis i eines per donar suport a la presa de decisions validades científicament en gestió agronòmica.

Un enfocament únic de la ciència descentralitzada converteix vinyes disperses i granges individuals amb diferents condicions de sòl i distribuïdes per diferents zones de microclima en una infraestructura de recerca coherent que permet provar i validar nous mètodes i eines.

Les participacions i les contribucions dels membres de la comunitat es registren com a reputació digital a blockchain, que assegura una interacció justa entre múltiples actors.

Què és l'agricultura regenerativa?

L'agricultura regenerativa és un mètode agrícola que té com a objectiu millorar la salut del sòl, la biodiversitat i la funció general de l'ecosistema alhora que produeix aliments i altres productes agrícoles. En viticultura (conreu de raïm), alguns mètodes que s'utilitzen habitualment per a l'agricultura regenerativa inclouen:

  • Retall de coberta: Això implica plantar una barreja diversa de plantes anuals i perennes entre les files de vinyes. Els cultius de cobertura poden ajudar a millorar la salut del sòl afegint matèria orgànica, reduint l'erosió i augmentant la biodiversitat.
  • Conreu reduït: Això implica utilitzar tècniques mínimes de pertorbació del sòl, com l'ús d'una aixada o un instrument de conreu baix per controlar les males herbes, en lloc de llaurar o llaurar el sòl. Això pot ajudar a millorar l'estructura del sòl i reduir l'erosió.
  • Gestió de la matèria orgànica: Això implica utilitzar compost, fems verds i altra matèria orgànica per millorar la salut del sòl, la fertilitat i la capacitat de retenció d'aigua.
  • Gestió integrada de plagues: Això implica utilitzar una varietat de mètodes no tòxics, menys tòxics i orgànics per mantenir controlades les plagues i les malalties.
  • Conservació de la biodiversitat: Això implica preservar i restaurar hàbitats naturals, zones humides, boscos i altres ecosistemes dins de la propietat de la vinya per augmentar la biodiversitat i els serveis ecològics.
  • Gestió de l'aigua: Això implica utilitzar tècniques com ara sense conreu, mulch i contorns per reduir l'erosió, millorar la infiltració d'aigua i reduir l'escorrentia.

És important tenir en compte que aquests mètodes no s'exclouen mútuament i que l'agricultura regenerativa sovint implica una combinació de diverses pràctiques. A més, els mètodes específics utilitzats dependran de factors com el clima, el tipus de sòl i els objectius de gestió de la vinya.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls o oportunitats de col·laboració