VIN-Q: Un cas pràctic de prova d'eines tecnològiques per a l'agricultura regenerativa

En la recerca d'una transició global cap a l'agricultura regenerativa, VIN-Q és un exemple brillant d'una comunitat col·laborativa que reuneix productors de vi, investigadors i proveïdors de tecnologia. Mitjançant la ciència descentralitzada i l'acció col·lectiva, VIN-Q pretén facilitar la presa de decisions validades científicament en la gestió agronòmica, fomentant un canvi cap a pràctiques sostenibles i regeneratives. En aquesta publicació del bloc, explorarem com el projecte Crowdfield Companion (CFC) va utilitzar VIN-Q com a cas d'estudi per provar eines tecnològiques i donar suport al propòsit comú de la comunitat. Podeu accedir a l'estudi de cas complet aquí: https://www.researchgate.net/profile/Fiona-Delaney/publication/371867097_Smart_Farming_and_Climate_Action_knowledge_transfer_and_stakeholder_reputation_in_multi-disciplinary_innovation_ecosystems/links/89cb54919cb/854991/81/20 armament-i-Clima-Acció-transferència-de-coneixement- i-reputació-de-parts-interessats-en-ecosistemes-d-innovació-multidisciplinari.pdf

Per què CFC va seleccionar VIN-Q com a estudi de cas?

La missió de VIN-Q gira al voltant de la creació d'una comunitat de co-creació que connecti productors de vi, investigadors i proveïdors de tecnologia. Aprofitant el coneixement col·lectiu i la ciència descentralitzada, VIN-Q busca transformar vinyes disperses i granges individuals en una infraestructura de recerca cohesionada. Aquesta infraestructura permet provar i validar nous mètodes i eines, accelerant la transició a l'agricultura regenerativa a escala mundial.

Second day for the first VIN-Q experiment. Photo taken on the 17th of April 2023. Catalonia vineyard VIN-Q experiment on regenerative agriculture.

Els agents implicats en el    Els projectes VIN-Q són diversos i inclouen experts interdisciplinaris. Científics, investigadors, experts en agricultura i indústria alimentària, membres locals/regionals, administració pública, turisme i gestió de propietats juguen un paper en aquest ecosistema col·laboratiu. És important tenir en compte que els individus sovint tenen diversos rols de parts interessades, posant èmfasi en la interconnexió i la responsabilitat compartida dins de VIN-Q.

Aplicació CFC Prototype

Sincronització de la comunicació i les accions col·laboratives:

Per provar l'aplicació prototip desenvolupada pel CFC, VIN-Q va coordinar els seus esforços amb activitats de recerca in situ. Els investigadors van assistir a visites in situ, representant els seus projectes de recerca i recollint mostres per a investigadors addicionals. El prototip d'App es va distribuir als viticultors a través de xarxes cooperatives i es va demanar comentaris als membres de la comunitat prequalificats. En alinear les proves de l'aplicació amb les activitats de recerca existents, VIN-Q va garantir una integració perfecta de la tecnologia i les accions de col·laboració

Col·lectiu d'agricultura digital basat en la confiança:

El viatge de VIN-Q cap a convertir-se en una comunitat agrícola digital ha trobat reptes pel que fa a l'intercanvi d'informació, l'accés als últims avenços i la integració de dades. El projecte reconeix la necessitat de dades interdisciplinàries per prendre decisions basades en l'evidència i adaptades a condicions específiques. La plataforma VIN-Q ofereix diverses funcions, com ara la creació de publicacions, grups, puntuacions, cursos de formació i biblioteques multimèdia per donar suport a l'intercanvi de coneixement i la col·laboració. L'aplicació desenvolupada per CFC serveix com una eina valuosa per a la transferència de coneixement i el seguiment de la reputació dins de la comunitat.

Aprenentatge de l'experiment CFC:

L'experiment CFC amb VIN-Q va proporcionar informació i comentaris valuosos per als dos projectes. Els participants van destacar el potencial de l'aplicació per ensenyar i implicar tècnics en la presa de mostres per a l'anàlisi. Per millorar la implicació dels usuaris, es va suggerir augmentar les funcions de l'aplicació, utilitzar contingut multimèdia com vídeos i podcasts i incentivar la participació mitjançant microcredencials i creació de reputació. A més, l'aplicació va servir com a mitjà amb finalitats d'auditoria, permetent als agricultors proporcionar informació basada en l'evidència mitjançant la càrrega d'imatges i els resultats de les proves.

L'estudi de cas VIN-Q va presentar una oportunitat perquè el Collaborative Futures Consortium pogués provar eines tecnològiques i donar suport a una transició impulsada per la comunitat cap a l'agricultura regenerativa. En adoptar la ciència descentralitzada i els esforços col·laboratius, VIN-Q mostra el poder de l'intercanvi de coneixement i l'acció col·lectiva per impulsar pràctiques agrícoles sostenibles. A mesura que el projecte VIN-Q continua evolucionant, serveix com a inspiració i model per a altres indústries i comunitats que busquen adoptar solucions tecnològiques innovadores per a un futur més brillant i verd.

Comparteix aquesta publicació

deixa una resposta

Gràcies per enviar el teu comentari!